Over ons

“Rode vlag op 1 mei” is Een initiatief van een aantal socialisten die mensen de mogelijkheid wil geven om in hun te buurt te laten zien waar ze voor staan.

Wat zijn we van plan? Waar zijn we op uit? Wat willen we?

We willen dat op 1 mei 2019 bij zoveel mogelijk Amsterdamse woningen de rode vlag uithangt.

Waarom willen we dat?

  1. We denken dat een massa rode vlaggen op 1 mei een signaal is van linkse kracht. En zo’n signaal is nodig. Rechtse keffers lijken op het politieke en maatschappelijke veld te domineren. Links moet dus uit zijn schulp kruipen. 
  1. Links weet waarom het op aarde is.] Het laat zich door de neoliberale wind niet omver blazen. Er zijn genoeg linkse rakkers die verdomd goed weten waar links voor staat.

Links is de beweging die fanatiek streeft naar emancipatie. Links is de beweging die bevoorrechting, achterstelling en onderdrukking consequent bestrijdt. Links is de beweging voor wie de gelijkwaardigheid van alle mensen een onaantastbaar principe is. Links is de ware erfgenaam van de humanistische stroming in de Franse Revolutie, en van de Verlichting.

Daarom zijn we vóór vrede en tegen de oorlogsindustrie, tegen de uitbuiting van werkers in ons eigen land en elders, vóór gelijkheid van man en vrouw, tegen de meedogenloze exploitatie van onze moeder aarde, vóór voldoende steun aan degenen die niet kunnen werken, tegen racisme, tegen de openlijke en verborgen steun van de politiek aan de grote concerns en de banken, vóór menswaardige opvang van vluchtelingen, tegen afbraak van de ontslagbescherming, vóór sterke vakbonden, vóór eerlijke pensioenen, tegen de oneerlijke concurrentie die het grootbedrijf de middenstand aandoet, tegen de steun aan despoten die hun eigen landgenoten terroriseren, tegen het dwangregiem van het neo-liberalisme.

  1. En alleen met de harde vuist van links heeft de strijd tegen het monster van het fascisme kans van slagen.Links moet voor de massa van de Nederlanders meer zichtbaar worden. Links moet weer een gezicht krijgen, en onze aktie zal daaraan bijdragen.
  1. De rode vlag en 1 mei als internationale Dag van de Arbeid waren er al in de 19de eeuw. Ze staan tot op de dag van vandaag symbool voor de strijd van de arbeidersbeweging. Inmiddels voelen ook veel vredes- en milieu-aktivisten, feministen en antiracisten zich verbonden met deze iconen van de emancipatie. Men begint te beseffen dat alleen met de steun van een brede linkse beweging al die afzonderlijke doelstellingen te halen zijn.
  1. Steek uit die vlag! Het gaat om een particulier initiatief. We hopen dat zoveel mogelijk individuele personen en organisaties ons ondersteunen, maar het wordt meer dan een aktie van GroenLinks, of van de FNV, of van de PvdA, of van de SP, of van enige andere club. Het gaat er juist om iets te doen dat over die afzonderlijke organisaties heen gaat, als een paraplu die verbondenheid stimuleert.
  1. Als er mensen zijn die een bijdrage willen leveren aan ons plan dan kunt u zich aanmelden via een emailbericht.
  1. Doe mee. Samen tonen we hier in Amsterdam dat links zichtbaar gaat worden. We zijn trots op het linkse verleden, en hebben vertrouwen in een linkse toekomst. Dat gaan we in deze stad laten zien met hopelijk een zee van rode vlaggen op 1 mei 2019.